Ceník

Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná Zdravotní Pojišťovna (111)
 • Oborová Zdravotní Pojišťovna ( 207)
 • Zdravotni Pojišťovna Ministerstva vnitra (211)
 • Vojenská Zdravotní Pojišťovna (201)
 • Česká Průmyslová Zdravotní Pojišťovna (205)
Co Vám hradí zdravotní pojišťovna?
faq

Ceník

Kompozitní výplň (bílá) od 1100,-Kč do 1800,- Kč *
Amalgámová výplň od 560,-Kč do 1300,- Kč *
Plnění kořenového kanálku 1 kanálek 1700,- Kč
2 kanálky 1900,-Kč
3 kanálky 2400,-Kč
Provizorní korunka 600,-Kč
Skloionomerní výplň od 560,-Kč do 1000,-Kč *
Korunka metalokeramická 4200,-Kč
Korunka celokeramická 6000,-Kč
Částečná snímací náhrada hybridní (bez drátků) od 6100,-Kč
Ošetření nespolupracujícího dítěte v analgosedaci 1500,-Kč
Dentální hygiena (60 minut) 1500,-Kč
Air-flow ošetření dentální hygienistkou 1500,-Kč
Dentální hygiena opakovaná / recall/ 30 minut 700,- Kč
* Cena se odvíjí od rozsahu a náročnosti zhotovené výplně.

Co Vám hradí zdravotní pojišťovna

 • 2 preventivní vyšetření ročně (druhá prohlídka v roce může být provedena s odstupem min. 3 měsíců od první. Pojišťovny hradí vyšetření pouze jednomu lékaři, tzn. jste-li u nás poprvé a bylo-li již vaším předchozím lékařem vyšetření pojišťovně v témže roce účtováno, musíte vstupní vyšetření uhradit dle platného ceníku.)
 • RTG vyšetření (malé snímky bez omezení )
 • lokální injekční anestezie
 • výplně dočasných zubů u dětí
 • extrakce dočasných i stálých zubů vč. chirurgických extrakcí
 • drobné chirurgické výkony na měkkých i tvrdých tkáních a první pomoc při úrazu zubů
 • celkové zubní náhrady s pryskyřičnými zuby a neprůhledným patrem (plně hrazeno 1x za 3 roky)
 • část ceny korunek, fixních můstků (1x za 5 let) a částečných snímatelných náhrad (1x za 3 roky)

Podmínkou pro to, aby zdravotnickému zařízení pojišťovny výkon proplatily, musí být splněny určité podmínky, mimo jiné frekvence vykázání výkonu či výrobku (např. 1 snímatelná náhrada za 3 roky apod.) bez ohledu na to, ve které ordinaci jste byli. To v praxi znamená, že když jste například v únoru byli na vyšetření u pana doktora X a ten ho vyúčtoval vaší zdravotní pojišťovně, která mu ji proplatila, není možné počítat s tím, že by pojišťovny vaše vyšetření uhradily v březnu v naší ordinaci. Vaše zdravotní pojišťovna nám již toto vyšetření znovu v jednom roce neuhradí, proto ho musíte zaplatit sami nebo se objednat na dobu, kdy od prvního vyšetření uplynuly alespoň 3 měsíce.

Pro vaši orientaci uvádíme ceny nejběžnějších výkonů v zubní ordinaci. Ceník všech prováděných výkonů je pro Vás k nahlédnutí v ordinaci. Celkový cenový plán a způsob ošetření vhodný konkrétně pro Vaši situaci Vám individuálně sdělí zubní lékař během Vaší návštěvy v ordinaci před ošetřením.