Dětská stomatologie

Dětská stomatologie

V rámci komplexní rodinné péče nabízíme také péči o dětské zoubky. U dětí je nejdůležitější a klíčová prevence. První návštěva by měla proběhnout již v prvním roce. Dítě si takto snadněji zvykne na prostředí zubní ordinace a na pravidelné prohlídky. Spolupráce pak bývá dobrá, i když nastane situace, kdy je třeba zoubek opravit. Další kontrolní návštěvy probíhají dvakrát ročně. Sledujeme nejenom prořezávání zoubků, ale i důslednost prováděné hygieny. Učíme děti (i rodiče) správně si čistit zuby, provádíme fluoridaci lokálními prostředky. I když jsou děti schopné vyčistit si zuby sami, rodiče by měli zhruba do osmého roku pomáhat s dočištěním.

Ošetření zubních kazů je nutností i u dočasného mléčného chrupu. Kazem postižený neošetřený zub může stejně jako u dospělých způsobovat bolest, posléze nepříjemný zánět, kdy je navíc riziko postižení ještě neprořezaného stálého zubu. Ošetření děti dobře zvládnou laskavým a přívětivým přístupem.

U velmi úzkostných dětí nabízíme možnost ošetření v analgosedaci. O vhodnosti tohoto typu ošetření a další informace poskytne ošetřující lékař před plánovaným zákrokem.

V případě, že je třeba dětem zabezpečit ortodontickou konzultaci nebo léčbu , spolupracujeme s několika výbornými ortodontisty.

Jak první návštěva probíhá?

První návštěva probíhá vlastně formou seznámení se s ordinací a lékařem. Je dobré doma dítěti říct, že jde do zubní ordinace, kde se budou prohlížet zoubky. Není vhodné dítě ošetřením strašit, a to ani z legrace. Rovněž dítě pozná, pokud je sám rodič před návštěvou neobvykle nervózní. Vše lze zvládnout správnou komunikací a není čeho se obávat.

Co když dítě nespolupracuje?

Někdy to chce jenom čas, po opakovaných návštěvách se obvykle spolupráce zlepší. Pokud dítě přesto nespolupracuje a je nutné ošetřit kaz nebo vytrhnout zub, nabízíme ošetření v analgosedaci . Dítě je potom spavé, má spomalené reakce a na zákrok si nepamatuje. Je nutná spolupráce s rodičem i během zákroku. Po ošetření je třeba zabezpečit si odvoz domů, dítě musí trvale hlídat jedna osoba. Rodič se doma musí dítěti plně věnovat až do probuzení.

illustration services