Preventivní stomatologie

Preventivní stomatologie

Preventivní stomatologie je soubor metod a opatření, jež mají zásadní význam pro udržení zdravého chrupu a krásného usměvu. Zahrnuje vstupní a preventivní kontroly,rentgeny zubů, instruktáže péče o chrup, jaké vybrat pomůcky a  ak je správně používat, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a požadovaného  výsledku. Jak se vyvíjí moderní medicína, dochází k obrovským posunům ve všech oborech dnešního lékařství, přičemž ani stomatologie není výjimkou. Proto je dnes samozřejmou součástí preventivního programu absolvování dentální hygieny, dvakrát ročně návštěva zubního lékaře. Pouze při maximální spolupráci  všech těchto složek může být na 100% naplněn pojem preventivní stomatologie.

illustration services