Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie je obor zabývající se ošetřením a léčením zubního kazu. Zubní kaz je infekční onemocnění postihující tvrdé zubní tkáně. Pokud není zub včas léčen, může dojít až k postižení nervu tohoto zubu, což je spojeno s velice bolestivými stavy a komplikovanou, tedy i nákladnější léčbou. Proto je důležité chodit na preventivní prohlídky a zubní kaz odhalit v jeho počátcích. Kazy ošetřujeme různými typy výplní pro maximální zachování zubních tkání a s ohledem na estetiku. Po ošetření kazu ze zubu, pokud nezasahuje do dřeně zubu, zub ošetříme po dohodě s pacientem:

  • fotokompozitní výplní (bílá) – je vysoce estetická a trvalá, je potřeba splnit vhodné podmínky – indikace
  • skloionomerní výplní (bílá) – výplň využívaná hlavně jako dlouhodobě provizorní estetické řešení s vysokým obsahem flóru, protože je křehčí a méně odolná vůči otěru. Vhodná u defektů blízkých dřeni zubu.
  • amalgamovou výplní (tmavá) – použitím kapslového (dozovaného) amalgamu s maximální redukcí rtuti. Je vhodná pro již omezenou indikační šíři. I vzhledem k neestetickému vzhledu je její využití na ústupu.

V estetické stomatologii se zaměřujeme především na viditelnou část chrupu. Tyto zuby můžeme ošetřovat pomocí fotokompozitních (bílých) výplní vhodným vrstvením dosažení maximální přirozenosti. Jakmile nestačí výplňová terapie nebo jde o defekty postavení zubů, lze přistoupit k estetickému protetickému řešení, jímž jsou fasety, etalokeramické nebo celokeramické korunky. Samozřejmostí je možnost využití bělících prostředků jak a živé, tak na devitalizované (mrtvé) zuby. Bělení provádíme v ordinaci nebo lze bělit doma pomocí laboratorně zhotovených nosičů.

illustration services